Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anyahita

2008.07.05

Anyahita asszony mondta a Jó és a Rossz, valamint az örök Világosság és a Sötétség viadaláról: „Volt Kaltes-asszony birodalmában, a messzi Úz országban egy Jób nevű becsüle­tes, igazságos és istenfélő férfi. Gazdag és szerencsés ember volt. 7 fiút és 3 lányt, juhot és 3000 tevét, sok ökröt, szamarat és szolgát, sok egyéb vagyont és sok barátot mondhatott a magáénak. Isten egyszer vitába szállt miatta a Sátánnal. A Sátán azt ál­lította, hogy Jóbot elhagyja az Isten-félelme, ha elveszti gyermekeit, vagyonát és ba­rátait. De Isten bízott Jóbban és megengedte a Sátánnak, hogy azt tegye vele, amit akar, csak az életét nem veheti el. A Sátán az isteni engedély birtokában munkához látott, s előbb megfosztotta Jóbot vagyonától, majd gyermekeitől, egészségétől és mindenétől. De Jób minden csapás után magasztalta az Istent, s akkor sem szűnt meg őt magasztalni, amikor a felesége is elszakadt tőle, majd barátai is eltaszították ma­guktól. „Isten adta, Isten elvette, áldott legyen az Ő neve!" - hirdette. Végül is a Sá­tán meghátrált és Isten mindent visszaadott Jóbnak, amit tőle a Sátán az Istenfélel­mének kipróbálása során elvett. Ősi vagyonát megkétszerezte és bánatát örömre vál­toztatta. Az élet-fájához visszatért a felesége és hűségét az Isten 7 fiúval és 7 leánnyal jutalmazta. Ezzel a jóságos Égi-Atya bebizonyította, hogy az emberiség hite a legerő­sebb a nagy Mindenségben, mert a Jó és a Rossz, a Világosság és Sötétség örök harcá­ban a Jóság és Világosság az Isten akaratát hirdeti.

Ennek a hitnek hirdetője Magya fejedelem is, akinek utódai lettek a Magyarok, az egyistenhívőknek nevezett jó emberek, akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoz­tak. Így az Anyahita kegyhely és Joli-Tórem dombjai között megtelepedett egyisten­hívőket magyaroknak nevezték. Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön tör­zset, hanem a jó embereknek a vallási közösségbe tartoztak. Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak, hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket. Anyahita kegyhelyen tartották meg összejöveteleiket a Hit, Remény és Szeretet nevében.”

              

1/B Arvisura, Viroláj és Úzon rovása