Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Altáji vasforraló - 103. Arvisura részlet

2013.02.10

Altáji vasforraló 

 

"Amikor Arnót megérkezett, arra lett figyelmes, hogy a feketehalál elől menekülők gyermekei a hegyomladékból eloltott fadarabokat húznak ki és a végeiken pislákoló parázsból lángokat csaltak elő, amint lovagló ugrásokkal szaladoztak jurtáik körül. 

Hirtelen a Ruda-Tóremnek tett ígérete jutott az eszébe és a leégett vidéket átkilin­cselve* a hegyomladékok között megolvadt érceket talált, mellettük finom, hamisítat­lan hamut, valamint távolabb el nem égett feketéllő fadarabokat, amelyek igen kön­nyűekké váltak.

(* A kabar jurták mindenütt kilinccsel voltak ellátva és ez a szó még azt is jelentette, hogy jurtáról­-jurtára mindent átnézett, tehát úgy nézett mindent, hogy semmi sem kerülje el a figyelmét.)

Ekkor a gyermekekkel - Faszeg jurtája selypített nevén - a faszén darabokat össze­szedte és egy esőmosta ércvágat alján halomba rakta. Később a kiválasztott vasköve­ket összerakta, és agyagos földdel az egészet letakarta, és a vágat nyílását egy öreg od­vas fával meghosszabbította.

Arnót ekkor összehívta a kabar törzs összes kovácsát minden felszerelésükkel együtt és elmondta nekik, hogy Ruda-Tórem útmutatása alapján hogyan készítsék el a tömlős fújtatókat, mert Ruda-Tórem, a Tóremek vasforraló kovácsa meg akarja a kabar népet tanítani a vasforralásra.

Arnót alig várta, hogy a Göncölszekér felfusson az égre. Amint ezt a kabar ková­csok meglátták, örömujjongásba vegyült a hálájuk. Ekkor a sámánok bevonultak a Ruda-Tórem szentélyébe és segítségül hívták Ruda-Tóremet, hogy az égiek oltsák a szívükbe Szampó-malma szerint a vasforralás titkát.

Ugyanis, amióta Szampó megalkotta a számolás lerövidített szent jeleit a rovások között, Hadraba fejedelmi oszlopai készítésének titka már feledésbe merült, és nehe­zebb lett a kabar kovácsok vaskovácsolása, mivel Ruda-Tórem haragja ellenük fordult a rosszaságuk miatt.

A mindentudó Szampó porait csak ritkán hozta feléjük a szél, pedig sokszor szük­ségük lett volna az éhezés idején Szampó tanácsaira. Arnótot már sokszor megsegítet­te Szampó szelleme, úgy most azért könyörögtek Ruda-Tóremen keresztül, hogy in­dítsa meg szent malmát és nemcsak kenyeret, húst és mézet adjon a garatba, hanem könnyen folyatható Hadraba-féle vasat is.

Szampó malmában még az ellenségek is megdarálódnak, ha azt az Égiek megindít­ják, sőt, láthatatlan hősöket is ont magából, ha Ata-Isis megparancsolja azt.

Arnót vezetésével azért könyörögtek, hogy Ata-Isis altassa el Hárpiát az alattvalói­val, Ármánnyal, Ördöggel és Halállal együtt, hogy a Hadraba-féle ércolvasztást ered­ményesen végrehajthassák.

Amikor hetedszer fordult a pergő, Arnót fősámán Ruda-Tórem szentélyébe távo­zott és hajnal-hasadtával onnan kijőve azt mondta az ébredő sámánoknak, hogy ő mindenben Ruda-Tórem utasításai szerint fog cselekedni.

Mindenkinek követnie kell Ruda-Tórem utasításait, mert Halállal sújt le minden vasforraló kovácsra, aki kihúzza magát a szent munka alól és nem akarja végrehajta­ni Ruda-Tórem parancsait. Az Égiek átadják titkukat Atais birodalmának példája sze­rint, mivel nagy célokat csak Ruda-Tórem vasforraló erejével lehet végrehajtani.

Ruda-Tórem szent elhatározása, hogy a vasforralás Ata-Isis titkával megsegíti a ka­barokat, a 24 Hun Törzsszövetség békére törekvő szent céljai érdekében!

Legelőször minden vasforraló felkészült a fúvatásra. 25, jó állapotban lévő fújtató­val elkezdték ötös csoportokban az Arnót által meggyújtott faszenet fúvatni a vágat alján lévő mélyedésben. A gyermekek az egész vidéken összeszedték az el nem égett faszeneket és a fújtatók elé dobálták.

Sűrű füstgomolyag jelezte, hogy az érces vaskövek közé rakott faszenek is élénk tüzet fogtak és az ötszörös, állandó, erős fuvatással élénkített tűz eddig soha nem ész­lelt melegséggel olvasztotta meg az ércek vasát. Mire eljött az este, a vágat mélyén izzó, fehér vas gyűlt össze, amelyről a habzó salak elfolydogált. Mivel a kabar regék szerint Ruda-Tórem éjszaka gyártotta az égiek szerint a legjobb vasát, az öt fújtató csoport egész éjjel élesztette a faszén tüzet, mindaddig, amíg az összehordott faszén tartott és az ércvágat alján öt ölnyire az izzó vas meg nem töltötte a mélyedést."

103. Arvisura részlet