Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Szellemi fölény" - 1/B Arvisura részlet

2012.10.31

"Anyahita tehát a Kaltes-asszony birodalmából hozott, Égi eredetű Isten-hitet az ősi képrovásokban megörökíttette. Egy testgondozó bölcs is érkezett Anyahita csoport­jával és megállapította, hogy a közös ősöktől származó utódok, akik szívósabbakká váltak, 2 Égi és 2 Földi vércsoporthoz tartoznak sok változatban. Az igen ajánlatos, hogy az egy vércsoportba tartozó, közös eredetű emberek soha egymással házasságra ne lépjenek, még a sok ezernyi változat ellenére sem. Anyahita egyik legfontosabb műve az volt, hogy Ataisz fejedelmével és a pateszi bölcsekkel törvénybe iktatta: Emberevést pedig meg kell szüntetni!" Tanításaiban folyton hangoztatta: Háborús­kodás, Kaltes-asszony birodalmának szokása szerint megszüntetendő, hisz Joli-Tórem Földjének értékei és a tenger vizének titkai még csak kezdeti feltárásban vannak! Azonban az itteni csillagjósok bölcs tudománya szerint, ha a Vízöntő Világhónapjá­ba fogunk érni, Joli-Tórem Földje is eléri azt a magasabb tudást, amellyel Kaltes-­asszony birodalma most rendelkezik, és fokozatosan át fognak térni a békés viszo­nyok megteremtésére.

Kaltes-asszony birodalmából, Kaltes-asszony szekereiről vagy Kaltes-asszony lám­pácskáiról még sokáig fogják figyelni társföldünk bölcsei a mi Földünket és örülnek a fejlődésünknek. Az Égi eredetű beavatottak mindig tudnak egymással érintkezni még nagy távolságokból is a gondolat-rezgések továbbításával. Ez a rezgés gyorsabban terjed a hangnál és a fénynél is. Földi hatalmasságok soha nem tudnak eléje akadá­lyokat gördíteni, mert 1 tömény, azaz tízezer tűzszerzési évnek a szellemi fölényét nem lehet olyan gyorsan behozni, hogy Kaltes-asszony birodalmában közben a tudománnyal előbbre ne haladjanak. Anyahita nemcsak a békességes életmódra, hanem a nemes versengésre is bíztatta az utána jövő korszakok utódait. Ez a fejlődés a béke és versengés lesz a Békességes élet törvénye!

Ennek a szellemi versengésnek a központja Ataiszban az Anyahita hegyen épült Arvisura szentély lett. Ugyanis Anyahita a róla elnevezett Anyahita hegyen lévő templomgazdaság Arvisura szentélyében élt, s Kaltes-asszony birodalmának képjele­ivel lerótta a beavatott menekültek által összegyűjtött összes elbeszéléseket. Ezen megmenekült beavatottak vázlatos térképeket is készítettek az eljegesedett lakhelye­ikről, hogy az esetleges felmelegedés után hazájukba visszatérhessenek. Anyahita leg­fontosabb teendője ezen gyűjtési munkák mellett az volt, hogy az Artupi leányai ál­tal gondozott tüzet a fiatalsággal őriztette. Éjszakánként megfigyelték a csillagok já­rását, és a társföldünkről hozott műszerekkel még Szélasszony járását is követték. Mindezekből okos számítgatásaikkal meg tudták állapítani a várható időjárást. To­vábbi munkájukat úgy osztották be, ahogy a csillag- és a Szélasszony-megfigyelők azt megjósolták. Anyahita a tudós dolgokban versengett a Bálvány-hegyének bölcseivel."            

1/B Arvisura részlet