Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Jó lelkek, rossz lelkek. Kubiláj" 310(B).Arvisura részlet

2011.09.13

"Kathaji, szaracén és keresztény csillagjós és jövendőmondó ötezer személy van Kambalukban, akik pénzt és ruhákat kapnak, hogy a saját tudományukat gyakorol­hassák. Előrejelzéseik a csillagjóslás szerint mindig valóra válnak a járványokat, áru­lásokat is figyelembe véve. Az Isteni akarat szerint az összefoglaló jelentéseikben minden holdhónapban az időjárást és a várható gazdasági eredményeket megjósolják egyes vidékekre vonatkozólag. Ezt 1-1 kisezüstért mindenkinek árusítják. Ha valaki vállalkozásba kezd, elmegy a jövendőmondóhoz és az illető születési napja, hónapja, éve és a világrajövetelének perce szerint a csillagjós írásban válaszol.

Éveiket a fekete-hunok állat-jelképével kezdték megjelölni: 1. Oroszlán, 2. Okör, 3. Tigris, 4. Kutya, 5. Sárkány, 6. Kígyó, 7. Ló, 8. Juh, 9. Majom, 10. Tyúk, 11. Kutya, 12. Disznó éve. Ebben a tekintetben azonban tartományonként eltérések mutatkoz­nak, mert a felső mongolok a Tigrissel kezdték az éveiket, míg Töbetben nyúllal. Azonban minden lakásban és jurtában művészi szobrok vannak táblácskával, ame­lyikre az írástudók az Istenük, azaz védőjük nevét felírják. Ez előtt imádkoznak az Égiekhez és sokszor fogcsikorgatva testi-lelki egészséget kérnek a legmagasabb Nagi­tájtól, aki a földi dolgok Istene és a földből nőtt ki feleségével és gyermekeivel. Min­dent tőle kérnek: jó időt, gyümölcseinek áldását, de lelkieket nem. A lélek hallhatat­lanságát vallják. A jó ember lelke a jókba, míg a rossz ember lelke a rosszakba vándo­rol, a hősök lelke még nagyobb hősökbe vándorol. Ezért lett naggyá az Égiek vezette Mongol Törzsszövetség Birodalma. Népüket a jómodor jellemzi. Minden étkezésnél kezet mosnak. Szüleiket tisztelik, mert a hálátlanságot a törvény megbünteti.

A bűnös embereket 3 év múlva kiengedik, de bélyeget még nem sütnek az arcuk­ra, sem el nem vesznek tőlük semmit. Ujabb bűnük elkövetése után megbélyegzik az arcukon őket, hogy könnyen felismerjék. Ez a bélyegzés azonban tartományonként és városrészenként is változhat. A megbélyegzést azonban az első és a második esetben csak súlyosabb bűnöknél hajtják végre. A súlyos bűntetteknél azonban a bűnösöktől a vagyonukat és ingóságaikat is elveszik. A szerencsejátékokat Kubiláj a nép jólétének érdekében szigorúan megszüntette, mert az emberek zsebéből csalással nem vehet ki senki semmit. Ezt Kubiláj így magyarázta: „Fegyverrel győztelek le benneteket, s amitek csak van, az az enyém. Igy ha vagyonotokat eljátsszátok, az enyémet játsszá­tok el! Már pedig nem engedem meg, hogy a népnek jólétét bárki is haszonlesésből megsemmisítse. Eddig a népnek megnyomorítója a könyörtelen szerencsejátékok vol­tak. Sokan mindenüket elvesztették. Most pedig az énrám bízott Égi népet senki meg ne nyomorítsa!"

 310(B).Arvisura