Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Sémi népek" - 297(E) arvisura részlet

2015.12.21

 

 

"Magyarka és Turfán között egy 24 Hun Törzsszövetségi iszlám tudósréteg is csatla­kozott Turu-Domonkos csoportjához, akik a bagdadi kalifátusban végezték tanulmá­nyaikat és Bagdaddal keresték a kapcsolatot. Az uruki kutatások azt mutatták, hogy a pateszik uralma alatt mindenki dolgozott és még a legmagasabb rangú pateszinek is volt egy családra elegendő földje, amit templomi szolgák alkalmazása és segítsége nélkül a családban meg tudott művelni. Amikor a lugalok vették át a hatalmat, még Gudea is napjában 4 pergőnyi időt a földjén dolgozott és csak 4 pergő ideig intézte az uralkodói teendőket. Abban az időben, amikor az időjárás melegebbre fordultakor a kiszáradt tér népei éhség-rohamokat intéztek Uruk birodalma ellen, előbb csak kis beosztásban éltek, majd az éhező, de dolgot nem szerető népség átvette a hatalmat. Utána mindenki csak dologtalanul, jól élni akart.

Utána fellépett egy özvegyasszony által kitartott beavatott, bölcs férfiú, Mohamed, aki látta korának hibáit és megoldást keresett az Égiek tanainak segítségével, amelyet kora hibáinak kijavítására meg is talált. Az éhezőknek hitet adott. Elindították az elé­gedetlen tömegeket a gazdag városállamok felé és győztek. Diadalmámorban őrjön­gött az iszlám. A legyilkoltak élelemraktárait kifosztva jóllaktak. Ur városát lassan por lepte, mert a sémik csak pásztorkodni, zenélni, táncolni és jóllakni akartak. Nem értették a munka szeretetének igazi örömét. A kirabolt városoknak még a lakógödrök­be elrejtett tartalék élelmitárát is kifosztva, jóllakott lovasságuk élén újabb győzelmek felé indultak.

A folyók mellett, ahol a szumír lakosság dolgozó része sok esetben nem volt meg­elégedve a pateszik és lugalok hatalmaskodásaival, az éhező sémiket sorstársaknak tekintették. Eleinte szívvel-lélekkel dolgoztak a közösség jólétéért és a csatornákat is hűségesen gondozták, tisztítgatták. Azonban amikor újabbnál újabb uralkodók érkez­tek, akik a munkát se nem értették, se nem szerették, hanem csak az őslakosokat kezdték kizsákmányolni, lassanként észak felé kezdtek vándorolni a saka-szkíta tele­pülések felé. Ugyanis amíg maga a pateszi és a Lugal családja is megtermelte mind a maga, mind családja részére az élelmezésük alapvető tartalékát, nem volt semmi baj. Midőn az élősdi réteg folyton nőtt és mindenki inkább a megtermelt javakat csak ér­tékesíteni akarta, a jómódban élő őstermelők inkább vállalták a hosszú vándorutat, csak jólétben és bőségben éljenek. Így aztán a városok elnéptelenedtek, a csatornák eliszaposodtak, mivel az iszlám hívei csak lassan dolgozgatva imádkozni és másnak a munkájából igen jól akartak élni, de dolgozni nem. Mindent belepett a por és a gaz."

297(E) Arivusra részlet

 

Képtalálat a következőre: „hárpia”