Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


CSALÁDKUTATÁS !

CSALÁDKUTATÁS "SZÉPEN,EMBERÜL"

Gyökerek nélkül nem lehet élni, gyökerek nélkül nem tud a fa égig érni.

Tudnunk kell, hogy honnét jöttünk, kik az õseink.


Embertársam, különösen Te kedves Fiatal!

Rendet akarsz magadban? Legelõször is tudnod kell, ki vagy, ismerni kell önmagadat. Ehhez nagy segítség õseid ismerete. Ha csak 4 generációt tekintesz vissza, már 30 ember tulajdonságaiból, hajlamaiból szedheted össze a magadét. Kérdezd szüleidet a szüleirõl, nagyszüleikrõl, nagyszüleidet is az õ szüleikrõl és nagyszüleikrõl! Hol születtek, hol éltek, hányan voltak testvérek? Mely ország polgáraiként éltek? Mi volt anya/apa nyelvük, mely nemzetnek, esetleg anya/apanyelvük különbözõsége
folytán mely nemzeteknek a tagjaiként? Milyen volt testalkatuk, egészségük, hajuk, szemük színe, lelki beállítottságuk, érzelmi életük? Milyen értelmi képességekkel, mihez való hajlammal voltak megáldva. Miben jeleskedtek, mi volt a szakmájuk. Gyûjts róluk történeteket, fényképeket, tárgyi emlékeket. Õrizd meg az õsök által elmondottakat.
Meglátod mennyi örömben lesz részed, ha bennük ráismersz önmagadra. Jó tulajdonságaikat még fejleszd tovább, hibáikat tanuld meg közömbösíteni, azokból is elõnyt kovácsolni.
Az ember a természet része, így a természeti törvények reá is vonatkoznak. A genetikai vérségi kötelék természeti törvény. Az elmúlt évszázadokban annyi minden történt! Oly nagy volt az összevisszaság! Az emberek ezt a törvényt is vagy rosszra, az emberek elpusztítására ürügyül használták
fel, vagy másik végletbe esve egyáltalán nem törõdtek vele. Így ugyanúgy megsértették a természet rendjét. Ideje, hogy tiszta szándékkal, mértéket ismerve és tudva mi az illõ, újra vegyük figyelembe, éljünk vele!
Ahogy a természetben nincs virág (van tulipán, szegfû, rózsa stb.), úgy az ember is testetlen szellem õsei által ráhagyományozott nemzeti tulajdonságok nélkül. Az emberiségre remélhetõen békét az hoz, ha a területi, országhoz kötõdõ állampolgári kötöttsége mellett megszervezõdik
országhatárokon átnyúló nemzeti kötöttségben is. (Harmadik kötõdés a szakmai, a hajlam szerint.
Az embernek nem „joga” nemzeti mivoltának megvallása, hanem emberi kötelessége. A megvallás történhet a vállalás, a választás vagy szív jogán. Egy nemzethez való tartozást vállalja az ember,
ha négy nagyszülõje közül legalább három az, választja, ha legalább egy az. A szív jogán is vallhatja magát valaki egy nemzetbélinek, ha úgy dönt, hogy érzelmei odakötik. (Még az is lehet, hogy nem egy nemzethez való egész, hanem két nemzethez való fél-fél tartozást vall.)
Kedves Családkutató! Ha valami ok miatt csak nagyon keveset vagy egyet sem tudsz összeszedni õseidbõl, akkor se bánkódj! Akkor a kevesekrõl igyekezz minél többet megtudni, vagy pedig – ha egyet sem ismersz – te igyekezz az életben olyan emlékezetes, nemes szép dolgokat véghezvinni, hogy majd a te leszármazottaid büszkék lehessenek rád!
Rajta hát, kezdd el a munkát! Írd rá egy dossziéra: CSALÁDFÁM! Csinálj egy összesítõ lapot, amelyre a táblázatbeli szám szerint írd le egy-egy õsöd adatait. Aztán nyiss külön lapot mindenkinek, akit ismersz, s arra írj fel minden arra érdemest. Jó szórakozást, sok örömet! Az élõ történelemben
fogsz kalandozni, „kész regényeket” fogsz hallani, rájössz, milyen gazdag a világ, s benne te.
Valamelyik SZÉPEN, EMBERÜL ünnepen aztán büszkélkedhetsz vele másoknak is. Mi is várjuk jelentkezésedet.

Kállai Eszter Etelka
„Szépen, emberül” közhasznú Alapítvány
www.szepenemberul.hu
szepenemberul@gmail.com